Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

 1.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 24 czerwca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 9.00,

 2.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 24 czerwca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00,

3.Komisja Budżetu i Finansów - 26 czerwca 2019 r. tj. (środa) o godz. 14.00,

4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 26 czerwca 2019 r. tj. (środa) o godz. 13.00.