1.Komisja Statutowa- 24 września 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00

 2. Komisja Rewizyjna - 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00