test 398315022618441. Komisja Rolnictwa - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.30
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 11.30
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 13.30
6. Komisja Budżetu i Finansów - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
7. Komisja Rewizyjna - 30 maja 2018 r. tj. (środa) o godz. 11.00