25151922 749234441943452 8954074241895552626 nPrzypominamy komitetom wyborczym działającym na terenie Gminy Nasielsk, iż w dniu 6 września br. (czwartek) upływa termin zgłaszania do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku.


Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory samorządowe 2018”.