Drukuj

grafika smsNISS…
… czyli Nasielski Informacyjny System SMS to platforma służąca do wysyłki krótkich wiadomości tekstowych do odbiorców zgromadzonych w bazie. W momencie, gdy liczy się szybkość przekazania informacji, zdecydowanie sms wygrywa z każdym innym medium – nawet z Internetem. Dzięki temu możemy przekazywać mieszkańcom na bieżąco informacje o istotnych wydarzeniach czy reagować w sytuacjach kryzysowych. Warto także podkreślić, że komputerowy system do wysyłki sms-ów nie angażuje aż tyle czasu pracy, jak jest to przy innych formach komunikacji i dociera w tym samym momencie do wielu odbiorców. Wystarczy raz wpisać pożądaną treść wiadomości i jednym kliknięciem myszki wysłać do wszystkich mieszkańców zarejestrowanych w bazie. Na chwilę obecną do sms-owego powiadamiania przystąpiło blisko 800 mieszkańców Gminy Nasielsk, a liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie.

 

Zapisz się już dziś
Korzystanie z sms-owego powiadamiania jest niezwykle proste i bezpłatne. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.nasielsk.pl) znajduje się zakładka o nazwie newsletter sms (bezpośredni link: www.sms.nasielsk.pl), która prowadzi przyszłego użytkownika krok po kroku do subskrypcji. Zapraszamy do Wydziału Administracji i Nadzoru (pokój 102, 107), gdzie pracownicy pomogą w wypełnieniu zgłoszenia. Oprócz zapisów przez Internet do systemu można zapisać się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, gdzie znajdują się druki zgłoszeń do systemu w wersji papierowej.
Zachęcamy do skorzystania z usługi.