Święto Wojska Polskiego

W czwartek 15 sierpnia br. na cmentarzu przy Mogile Żołnierzy Wojska Polskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiarność i męstwo polskich żołnierzy w obronie Ojczyzny. Był to również pierwszy dzień obchodów 99. rocznicy Bitwy nad Wkrą.

 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Nowodworskim Krzysztofem Kapustą, Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Lubienieckim na czele, kombatant – Pan Bronisław Skoroszewski, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy, szkół, stowarzyszeń oraz harcerstwa. Nad płynnością przebiegu wydarzenia czuwał prowadzący – Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru Krzysztof Miller.

W swoim przemówieniu Burmistrz Nasielska przypomniał o propagandowych działaniach zaborców w celu skłócenia Polaków między sobą, wskazał że nasze poczucie wspólnoty i jedności pomogło nam pokonać wrogów oraz zwrócił uwagę, że należy włożyć dużo wysiłku w to, by historia nie potoczyła się kołem.

Ksiądz Proboszcz Tadeusz Pepłoński poprowadził modlitwę w intencji poległych żołnierzy oraz wszystkich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Delegacje złożyły wieńce na grobie żołnierzy polskich, a następnie wszyscy przemaszerowali do kościoła na sumę z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zakończonej uroczystą procesją.