sprzatanei

W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia będzie koordynować największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie świata – Polska, która przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Chcielibyśmy żeby mieszkańcy naszej gminy jak corocznie włączyli się w ta piękną akcję.

W Gminie Nasielsk prowadzić ją będziemy od piątku 25 września do poniedziałku 5 października.

W sprawach akcji "Sprzątania Świata" można kontaktować się z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (tel. 23/ 69-33-077). Zapraszamy chętnych do udziału, kampania skierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Jak zawsze zapraszamy do udziału w akcji szkoły, sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne. Przystępującym do akcji zapewniamy rękawiczki, worki na odpady – odbiór w punkcie podawczym, po wcześniejszym zgłoszeniu akcji oraz odbiór zgromadzonych i zgłoszonych odpadów. Przy okazji przypominamy zasady segregacji: https://nasielsk.pl/…/segregacja-to-nasza-powinnosc-i-obowi…

Informujemy, że w 2018 roku zebraliśmy w Gminie Nasielsk 380 ton plastiku, a w 2019 roku już 1 312 ton plastiku.

Korzystne jest to, że nie trafił on na składowiska, ale z drugiej strony widać, że coraz więcej go wytwarzamy.

Dla przykładu podamy ilości odpadów zmieszanych: w 2018 wytworzyliśmy 2 240 ton, a w 2019 roku 2 151 ton, co pokazuje, że coraz lepiej segregujemy odpady.

Zachęcamy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe.

Więcej o akcji na stronie: http://naszaziemia.pl/files/ssp-informator2020.pdf

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich