IMG 3625W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące wprowadzenia Nasielskiej Karty Seniora.

Urząd Miejski w Nasielsku w trosce o dobro najstarszych mieszkańców naszej gminy, podjął działania na rzecz wprowadzenia ww. karty w Nasielsku. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Monika Nojbert, Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru – Pan Krzysztof Miller oraz Przedsiębiorcy z terenu gminy Nasielsk i przedstawiciele seniorów. Omówiono najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem karty oraz przedyskutowano sugestie zarówno Przedsiębiorców jak i seniorów.
Nasielska Karta Seniora będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, salonach na terenie gminy Nasielsk. Każdy mieszkaniec, który ukończył 60 lat będzie mógł wyrobić własną, imienną kartę wypełniając Formularz zgłoszeniowy.
W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu Przedsiębiorców z naszej gminy wyrażających chęć zostania Partnerem akcji. Trwają prace nad wdrożeniem karty, dlatego jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji bądź dołączenia do grona Partnerów akcji zapraszamy do kontaktu tel. 23 69 33 055.
O postępach związanych z wprowadzeniem karty będziemy informować na bieżąco.