IMG 20200616 131218 1Z dniem 11 września 2020 r. zakończyły się prace budowlane przy zabytkowym budynku przy ul. Szkolnej 1A - dawnym domu nauczyciela, wzniesionym około 1925-30 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, oczyszczenie i osuszenie ścian fundamentowych, konstrukcję i pokrycie dachu, izolacje termiczne, podłoża i posadzki, nowe ścianki działowe i obudowy sufitów, montaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe, detale architektoniczne. Wszystkie prace wykonane zostały na podstawie zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu budowlanego.