urzadBurmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od środków transportowych oraz III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 września 2020 r.