Drukuj

iBurmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 września 2019 r.