i

Burmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności IV raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 listopada 2019 r.