plakat A3 Włącz swoją szansę111Informujemy o trwającym projekcie "Włącz swoją szansę" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. 

 Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:

-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),

-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

-Osoby z niepełnosprawnościami,-Osoby korzystające z PO PŻ,-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

 

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

-formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres:Semius Sp.z.o.o.ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa

lub wypełnić i wysłać na adres mailowy:

 

Wszelkie informację na plakacie oraz formatce informacyjnej.

pdf -pobierz-formatkę informacyjną