Drukuj

informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

 

 

I tak:

Ponadto informujemy, iż:

W pozostałe dni robocze w grudniu Urząd Miejski w Nasielsku pracuje w zwyczajnych godzinach pracy, tj. w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00 i w piątki w godz. 8.00-15.00.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uwzględnienie powyższych informacji przy planowaniu wizyt w budynku Urzędu w celu załatwienia swoich spraw.