jaskolowoWe wtorek 27 czerwca w godzinach popołudniowych wybuchł pożar na składowisku odpadów w Jaskółowie. Cały czas trwa gaszenie, które – jak podkreślają kierujący akcją strażacy z Państwowej Straży Pożarnej – jest bardzo trudne i może jeszcze potrwać. Składowisko odpadów w Jaskółowie na szczęście znajduje się w terenie odległym od zwartej zabudowy oraz jest otoczone terenem leśnym i obecne na terenie służby zarządzania kryzysowego nie stwierdziły zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Na wezwanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku na teren składowiska odpadów w Jaskółowie dotarli niezwłocznie w dniu wczorajszym inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy służyli pomocą w zakresie ochrony środowiska.

 

Serdecznie dziękujemy strażakom, szczególnie druhom-ochotnikom za ciągły udział w gaszeniu oraz lokalnym przedsiębiorcom, którzy natychmiast ruszyli z pomocą użyczając ciężki sprzęt budowlany do akcji. Dziękujemy również wszystkim osobom bezinteresownie pomagającym. Wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk, szczególnie mieszkańców okolicznych miejscowości prosimy o wyrozumiałość.