mlodziezowa rada miejska 128 maja br. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu. Rada o charakterze konsultacyjnym, składająca się z minimum 9 Radnych wybranych na okres dwuletniej kadencji spośród uczniów szkół, które znajdują się na terenie Gminy, w  wieku od 14. do 18. roku życia, mieszkających na terenie Gminy działać będzie zgodnie ze swoimi statutowymi celami tj.:

 

- promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego,

- upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,

- podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy,

- podejmowanie działań zmierzających do wspierania aktywności młodych ludzi w Gminie,

- podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania lokalnych problemów młodych ludzi,

- współpraca z organami samorządu Gminy.

Rada ma prawo przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi opinii i projektów w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.  Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku odbędą się najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku.