o tytł rolnika roku walczą przedstawiciele 12 państ zlewni bałtykuPod koniec października 2018 roku w szwedzkim Jönköping odbył się finał międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego organizowanego przez World Wildlife Fund (WWF). Na tym szczeblu w etapie międzynarodowym o wygraną rywalizowali rolnicy z Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec - państw leżących w zlewni Bałtyku. Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego jest organizowany od 2009 roku. W tym czasie już około 50 właścicieli gospodarstw rolnych z państw znajdujących w zlewisku Morza Bałtyckiego zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu. Oceniany jest sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego i działanie na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu i fosforu. Konkurs jest złożony z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

 


Z ogromną dumą informujemy, że zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego został przedstawiciel Polski – mieszkaniec naszej gminy Pan Krzysztof Kowalski, który razem z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne w sposób przyjazny środowisku naturalnemu aby chronić wodę przed zanieczyszczeniami związkami azotu i fosforu. W nagrodę Pan Krzysztof otrzymał 10 000 euro.
Zarówno komisja krajowa, jak i później międzynarodowa doceniły stosowanie przez Pana Krzysztofa Kowalskiego praktyk w prowadzeniu gospodarstwa rolnego wspierających środowisko naturalne. Wśród docenionych działań jest m.in.:
• utrzymanie miedz śródpolnych;
• uprawę poplonów ścierniskowych (grochu z lnem) i roślin bobowatych;
• stworzenie szczelnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych;
• precyzyjne nawożenie, wapnowanie gleby oraz badanie gleby;
• utrzymanie aż 9 stawów, stref buforowych
• prowadzenie zadrzewień, zakrzaczeń;
• coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i pestycydów

Komisja konkursowa zwróciła także uwagę, że Pan Krzysztof Kowalski z rodziną zasadził ponad 1000 drzew wzdłuż rzeki czy na granicy pól tworząc alejki i „wyspy drzew” pomiędzy swoimi polami. To znacznie ogranicza spływ substancji biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa do wód gruntowych i później do morza. Dodatkowo dzięki tym drzewom dzikie zwierzęta mają nową przestrzeń do życia.

Życzymy naszemu laureatowi Nagrody „Lew Nasielska” wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zapału, kolejnych lat pracy służącej dalszemu rozwojowi oraz serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych! Jesteśmy z Pana dumni!

                                            

 

Fot. WWF, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi