wybory13pazdziernikaW imieniu Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz swoim własnym jako osoby zajmującej się na poziomie Gminy organizacją akcji wyborczej, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, których praca i zaangażowanie miały wpływ na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 roku.

Poniższa kolejność nie oznacza hierarchii ważności – każda z osób czy instytucji stanowi bardzo istotny i niezbędny element w całym procesie przygotowania oraz przebiegu każdej kolejnej akcji wyborczej, dlatego dziękuję wszystkim z równą mocą. Bardzo dziękuję za dobrą i owocną współpracę:

  • Przewodniczącym, Zastępcom Przewodniczących i Członkom Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Nasielsk,
  • operatorom obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych,
  • gospodarzom obiektów oraz dyrekcjom i pracownikom jednostek, w których znajdują się lokale Obwodowych Komisji Wyborczych,
  • Dyrektorowi i pracownikom Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
  • Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku,
  • pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku zaangażowanym przed dniem wyborów oraz w dniu głosowania, pełniącym dyżur w Urzędzie, szczególnie Wydziałowi Spraw Obywatelskich.

Dziękuję wszystkim, których tu nie wymieniłem – nie złośliwie, lecz z zapomnienia.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do osób najbliżej współpracujących ze mną przy organizacji wyborów, których wkład pracy jest nieoceniony i na których mogłem i mogę zawsze liczyć:

  • Pani Katarzynie Osińskiej – Urzędnikowi Wyborczemu Gminy Nasielsk,
  • Pani Katarzynie Bagińskiej – pełniącej wraz ze mną funkcję Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II,
  • Panu Radosławowi Romanowskiemu – Koordynatorowi Gminnemu ds. Informatyki.

Wybory parlamentarne przeszły już do historii. Kolejne wybory – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – już w przyszłym roku. Dziękując za to, co było, liczę na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem

Marek Maluchnik

Sekretarz Nasielska