Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dotarły do nas głosy o podpisach zbieranych pod petycją przeciwko inwestycji na terenie Siennicy. Informujemy, że w chwili obecnej w Siennicy nie są realizowane i nie są planowane żadne inwestycje, a – jak przekazała nam jedna z tamtejszych mieszkanek – podpisy zbierane pod petycją dotyczą poparcia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podpisy pod petycjami zawierają istotne dane takie jak imię, nazwisko, adres i/lub PESEL. Ponadto w niektórych przypadkach raz wyrażone poparcie nie może być odwołane, a w przypadku braku zastrzeżenia, że dane osobowe nie będą przetwarzane w celach innych niż związane z petycją, istnieje ryzyko wykorzystania ich wbrew woli składającego podpis.

Jeśli cel petycji nie jest Państwu dokładnie znany, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Nasielsku pod numerem (23) 693-30-00 po zasięgnięcie dodatkowych informacji.

Ponadto wyjaśniamy, że prawidłowo sporządzona petycja powinna zawierać:
– jasno określonego adresata;
– sprecyzowanego autora petycji;
– konkretny, wyraźny tytuł;
– precyzyjnie i dokładnie określony cel, związane z nim zagrożenia, wyjaśnienie jak petycja wpłynie na cel oraz jakie korzyści z tym się wiążą;
– dane kontaktowe autora petycji, zastrzeżenie o przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie w celach związanych z petycją, ewentualny adres strony internetowej przybliżającej cel petycji.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o czujność i roztropność przy udostępnianiu swoich danych osobowych.

administration agreement banking 618158