info2 1

Wczoraj Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury - Marek Tyc podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. Koncert „Od klasyki do rozrywki”.  Wydarzenie będzie miało formę montażu słowno-muzycznego w wykonaniu artystów  Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej z Warszawy oraz Teatru Muzyczne w Lublinie i scen warszawskich.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, który pozytywnie ocenił wniosek złożony przez pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru przyznając kwotę 10 000 zł.

Więcej informacji pod linkiem: https://bit.ly/2HAopLY