Miło nam poinformować, iż w dniu 11 sierpnia br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Panem Rafałem Adamskim podpisali z Panem Markiem Rączką – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim umowę na instalację platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Umowa dotyczy złożonego przez Wydział Administracji i Nadzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III” na instalację ww. platformy. Na realizację projektu pozyskaliśmy środki finansowe PFRON do łącznej wysokości 32 373,90 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.01.2021r. Tym samym nasi mieszkańcy i klienci ze szczególnymi potrzebami będą mogli aktywnie uczestniczyć w sesjach rady, ślubach i bezpośredniej obsłudze na I i II piętrze Urzędu. Dzięki inwestycji zostanie usunięta bariera architektoniczna budynku urzędu i zostanie spełniony obowiązek w zakresie dostępności architektonicznej.