informacjaPoniżej publikujemy ostateczne wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".

Ostateczny wynik konsultacji GPPiRPAoPN na 2019 rok