informacjaPoniżej zamieszczamy OPINIĘ Prof. ndz. dr hab. inż. Marka Gromca Eksperta Komisji Środowiska Senatu RP na temat sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

Należy zwrócić uwagę min.: na zmianę kompetencji w zakresie uprawnień organów środowiska do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów - >3 tys. Mg na rok, właściwym będzie marszałek województwa; na okres magazynowania odpadów; ilość składowanych odpadów, a także zabezpieczenia roszczeń.

Oraz ważny zapis w opinii:

„Obecnie, sprawa dotycząca planowanego przedsięwzięcia została skierowana do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. Uważam, że powinna ona być sfinalizowana na mocy powstałych przepisów ustawy o zmianie ustawy o odpadach, która niebawem wejdzie w życie, a która wprowadza zaostrzenia przepisów prawa w tym zakresie".

 

pdf 

 Opinia nt. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Jaskółowo

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich