Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku przystępuje do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Szczegóły ogłoszenia w BIP. http://umnasielsk.bip.org.pl/index//id/2386