informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 11 września 2019r. – 30 września 2019r. Szczegóły poniżej:

Projekt Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2020