informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 26 września 2018r. - 10 października 2018r. Szczegóły poniżej:

 

Projekt "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019