i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Piłka nożna seniorzy” złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez MLKS "Żbik"