informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ" złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Żbik" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MLKS Żbik