informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego z elementami profilaktyki zdrowego stylu życia”, złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego

Ogłoszenie