Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, unihokej) dzieci i młodzieży"  złożoną przez UKS "Junior" w Cieksynie. Do zapoznania się zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Uproszczona oferta UKS Junior Cieksyn

Ogłoszenie UKS Junior Cieksyn