BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Rada Miejska w Nasielsku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła Uchwałę Nr V/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz dotychczasowych najemców.

 

W związku z powyższym istnieje możliwość wykupu przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z bonifikatą w wysokości 55 % od ceny lokalu mieszkalnego oraz od ceny części ułamkowej nieruchomości wspólnej, w przypadku jednorazowej zapłaty całej ustalonej kwoty przed nabyciem.

Dodatkowo ustalono bonifikatę w wysokości 5% jeżeli najem lokalu trwał powyżej 10 lat. Zasady sprzedaży określone w niniejszej uchwale obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.

BURMISTRZ NASIELSKA
mgr Bogdan Ruszkowski