OGŁOSZENIE Burmistrza Nasielska z dnia 30 października dla wyborców z obwodu głosowania nr 10