informacjaLokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD wramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramachstrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szcegół i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków dostępna jest w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:  WWW.ZIELONEMOSTYNARWI.PL.
http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/nabory-2019-2

pdf22 -Pobierz- Ogłoszenie o naborze