wazna informacja

Informuję, iż zgodnie z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku (kwalifikacja zostaje odwołana).

 

Zastępca Burmistrza Nasielska

Andrzej Kordulewski