gabaryty

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych ze Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zabudowy wielolokalowej odbędzie się 7 MAJA 2020 r.
Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej zostanie ustalony i podany do publicznej informacji na przełomie czerwca i lipca.