000172Poniżej Obwieszczenie Burmistrza Nasielska w sprawie ponownych przymrozków w dniach 21-22 maja 2020 r.