obwPoniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Nasielska.