Drukuj

informacjaSzanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o nowych zasadach obsługi interesantów przez Filię Starostwa Powiatowego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, które obowiązują od poniedziałku 8 czerwca br.

• W Wydziale Komunikacji zostają uruchomione 2 okienka do obsługi interesantów, ponumerowane numerami 1 i 2.
• W okienku nr 1 będą załatwiane sprawy rejestracji pojazdów i praw jazdy.
• W okienku nr 2 będą wydawane dokumenty: dowody rejestracyjne, prawa jazdy oraz Profile Kandydata na Kierowcę (PKK).
• Przy każdym z dwóch okienek może znajdować się równocześnie 1 interesant.

 

Ponadto w dodatkowym stanowisku obsługi znajdującym się przed okienkiem Wydziału Komunikacji, interesanci mogą załatwić sprawy należące do właściwości Wydziału Architektury i Budownictwa – również przy tym stanowisku może przebywać w danym momencie 1 interesant.

Interesanci są załatwiani w kolejności przyjścia, bez umawiania się telefonicznie.

Po przyjściu do budynku Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi o tym, czy interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, czy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Jeśli interesant chce załatwić konkretną sprawę w Wydziale Komunikacji (np. zarejestrować pojazd), a miejsce przy przypisanym do tej sprawy okienku (np. nr 1) jest wolne, interesant jest zapraszany do środka. Jeśli przy okienku znajduje się inna osoba, interesant oczekuje na swoją kolej przed wejściem do budynku.

Jeśli interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Architektury i Budownictwa, zostaje powiadomiony merytoryczny pracownik Wydziału. W tym czasie interesant oczekuje na przyjście pracownika przy stanowisku obsługi, o ile jest akurat wolne miejsce. Jeśli nie ma wolnego miejsca przy stanowisku obsługi, interesant oczekuje na swoją kolej przed wejściem do budynku.

Filia Starostwa Powiatowego będzie przyjmować interesantów:
• w poniedziałek w godzinach 8.00-12.00 i 13.00-16.00,
• od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-12.00 i 13.00-15.00,
• w piątek w godzinach 8.00-12.00 i 13.00-14.00.

Powyższe ustalenia oznaczają, iż równocześnie na parterze budynku, w części zapewniającej obsługę Filii Starostwa, może przebywać maksymalnie 3 interesantów.

Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form obsługi w Filii Starostwa, jak również w Urzędzie Miejskim w Nasielsku niezmiennie przypominamy, iż są zobowiązani do:
• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci maski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży,
• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do budynku – dozownik znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi.
Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych.