informacjaPrzypominamy, iż w październiku 2018 roku wydane zostało Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. Szczegóły poniżej:

https://nasielsk.pl/gmina/ngo/druki-ngo