59413602 1047765912090302 7640088864953991168 nPan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska informuje, iż w trosce o jakość kształcenia i bezpieczeństwo dzieci, w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych trzech oddziałów integracyjnych w:
– Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach;
– Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
– Szkole Podstawowej w Cieksynie.