iInformujemy, że w dniach 2 – 13 marca 2020 roku Burmistrz Nasielska będzie przebywał na urlopie. Zastępstwo pełnić będzie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski.