139393159Burmistrz Nasielska, w obawie o zdrowie i życie mieszkańców Gminy Nasielsk, wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.

Przebieg procedury dot. budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie (ZZO), dostępny jest na BIPie Urzędu Miejskiego w Nasielsku - pod adresem

LINK: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1902

Dokumenty dotyczące zjazdu:

pdf dokumnety dotyczące odmowy/zgody i cofnięcia zgody na lokalizację zjazdu oraz utworzenia ścieżki rowerowej

Ostatnie dokumenty (z 20 i 21 czerwca br. )związane z procedura wstrzymania budowy ZZO w Jaskółowie:

pdf postanowienie o wznowieniu + postanowienie o zawieszeniu postępowania
pdf sprostowanie błędu pisarskiego (dodano: 26 czerwca 2018r. 08:03)

Informacja Burmistrza Nasielska

pdf informacja Burmistrza Nasielska (dodano: 27 czerwca 2018r. 13:53)

Opinia nt. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ZZO w m. Jaskółowo (dodano: 19 lipca 2018r. 15:11)

Informacja Burmistrza Nasielska

pdfInformacja Burmistrza ws. dotychczasowych ruchów Wnioskodawcy - ZZO w Jaskółowie(dodano: 24 lipca 2018r. 09:21)