DSC 7477„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”

11 maja 2018 roku, grupa 51 uczniów wraz z opiekunami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, im. Konstytucji 3 Maja w trakcie warsztatów językowych we Włoszech odwiedziła ważne dla każdego Polaka miejsce pamięci – wzgórze na Monte Cassino. Na wysokości 519 m n.p.m. znajduje  się opactwo benedyktyńskie (zbombardowane w 1944, odbudowane po II wojnie światowej). W czasie II wojny światowej miała tu miejsce najbardziej zacięta bitwa II wojny światowej pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi. W skład wojsk alianckich wchodził II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, którego żołnierze jako pierwsi zawiesili biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza opuszczonego przez wojsko niemieckie. 18 maja 1944 r. oddziały 2 Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Poległych pochowano na Polskim Cmentarzu Wojennym, na zboczach wzgórza.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, im. Konstytucji 3 Maja złożyli kwiaty i oddali hołd przy pomniku generała Władysława Andersa w Cassino w imieniu całej społeczności miasta i gminy Nasielsk. Była to dla nich żywa lekcja historii, odszukali groby poległych z najbliżej okolicy (chociażby z Płońska) oraz dokonali  wpisu w  Pamiątkowej Księdze w Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino.  Muzeum otwarte w 2014 roku, powstało dzięki wysiłkom osób i instytucji, które uznały, że w tak symbolicznym miejscu jakim jest Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino należy opowiedzieć historię odysei armii gen. Andersa. To tu widnieją słowa „Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce”, które pozostaną w pamięci naszych uczniów.
Na pamięci o polskich bohaterach kształtujemy naszą narodową tożsamość, dlatego w zagranicznych podróżach staramy się podążać również śladami naszej historii. 

Ewa Wilczyńska