1W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w ramach projektu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych".

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. Grant w wysokości 175.000,00 zł pozwoli na utworzenie w Szkole Podstawowej w Cieksynie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla mieszkańców Gminy Nasielsk. Inicjatorem udziału w projekcie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieksynie. Placówka ta w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Popowie Borowym będzie organizować szkolenia i warsztaty zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie utworzony z dniem 1 września 2020 r.