IMG 4154W dniu 27 sierpnia 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski podpisał z Panem Wojewodą Zdzisławem Sipierą umowę o dopłatę w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zakłada dofinansowanie maksymalnie do kwoty 94 593,00 zł brutto i dotyczy 8 linii komunikacyjnych w 2019 roku (od 1 września do 31 grudnia). Na mocy umowy Gmina zobowiązuje się do sfinansowania części ceny usługi w wysokości 37 171,80 zł brutto. Nasza umowa dotyczy linii na trasach o łącznej długości 197 km. Najkrótsza linia – 6 km (Nasielsk – Dworzec Kolejowy – Mogowo), najdłuższa trasa – 44 km (Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk).

 W dniu 29 sierpnia br. podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotyczy zawarcia umów z przewoźnikami).

Dzięki podjętej uchwale uruchomimy od 1 września 2019 przewozy pasażerskie.

Bardzo prosimy o przesyłanie sugestii co do wyznaczonych linii na adres e-mail: lub pocztą tradycyjną, ponieważ obecna umowa na dopłatę z Panem Wojewodą obowiązuje do końca roku, następnie będziemy mogli złożyć wniosek o dopłatę na 2020 rok uwzględniając zmiany lub tworzyć nowe trasy. Godziny przyjazdów i odjazdów w rozkładach jazdy są orientacyjne i będą dopasowywane w najbliższym tygodniu. Prosimy o wyrozumiałość.

Linie objęte wnioskiem o dopłatę:

Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Nasielsk dworzec kolejowy – Mogowo

 Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Kosewo- Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 2: Nasielsk- Cieksyn- Miękoszyn – Nasielsk

 Nasielsk-Pieścirogi-Morgi-Czajki-Ruszkowo-Malczyn-Wiktorowo–Cieksyn-Nowa Wrona-Dobra Wola- Borkowo – Lelewo-Zaborze-Miękoszyn-Debinki-Czajki-Ruszkowo-Piescirogi-Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 3:Nasielsk-Mazewo – Jackowo – Kątne – Nasielsk

Nasielsk-Mazewo Włościańskie 1,2-Jackowo Włosciańskie1,2- Jackowo Dworskie 1,2,3-Lubomin-Mazewo Włościańskie -Mazewo Dworskie-Słustowo-Winniki-Kątne1,2-Chlebiotki-Kosewo 1,2 –Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 4: Nasielsk Nuna – Budy Siennickie – Nasielsk

Nasielsk Chrcynno – Lorcin – Nuna – 1,2,3,- Krogule –Aleksandrowo – Budy Siennickie – Studzianki – Wągrodno – Siennica – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 5: Nasielsk-Kędzierzawice – Pianowo - 1,2,3 – Broninek – Nasielsk

Nasielsk – Kędzierzawice 1,2,3,4 – Chmielewo – Pianowo – 1,2,3 – Broninek – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 6: Nasielsk - Andzin – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Stare Pieścirogi- Mokrzyce - Ruszkowo – Borkowo- Cieksyn- Andzin – Cieksyn – Borkowo – Ruszkowo- Mokrzyce – Stare Pieścirogi – Nasielsk dworzec kolejowy- Nasielsk Kolejowa - Nasielsk Krupki- Nasielsk Młynarska

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 7: Nasielsk –Krzyczki–Głodowo – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Pniewo – Krzyczki 1 – Krzyczki 2 -  Krzyczki 3 – Głodowo 1 – Głodowo 2 – Głodowo 3 – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 8: Nasielsk – Popowo – Żabiczyn – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Popowo Północ – Jaskółowo – Popowo Borowe – Popowo Południe – Nuna – Lorcin – Lorcin – Żabiczyn – Żabiczyn – Chrcynno – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY