Publikujemy list, który skierowali Burmistrz Nasielska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku do Rady i Zarządu Powiatu Nowodworskiego dotyczący Nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

pdf- pobierz list -