IMG 9399W dniu 6 listopada br. w sali budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze zajęcia samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Spotkanie otworzył Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski. Witając uczestniczki życzył im, aby mimo wszystko nie spotkały się z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ze strony osób trzecich. Dodatkowo mł. asp. Radosław Wasilewski oraz asp.

Katarzyna Rokicka z Komisariatu Policji w Nasielsku opowiedzieli o prawnych aspektach samoobrony oraz zachęcili do zainstalowania aplikacji „Moja Komenda” będącej mobilnym przewodnikiem po polskich jednostkach policji. W dalszej części spotkania grupa kursantek pod okiem wykwalifikowanego trenera Pana Cezarego Rzepnickiego poznawała pierwsze zasady skutecznej samoobrony. Zajęcia spotkały się z ogromnym uznaniem uczestniczek, które z uśmiechami na twarzach chłonęły przekazywaną widzę i umiejętności. Całość kursu realizowana będzie do końca listopada, dwa razy w tygodniu.