i

 

Przedstawiamy Państwu wypowiedzi wiceministra infrastruktury oraz pełnomocnika rządu ds. CPK dla RP Pana Marcina Horały na temat charakteru obecnie trwających konsultacji społecznych Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz konsultacji z samorządami. Dodatkowo prezentujemy wypowiedź zastępcy Burmistrza Nasielska Pana Andrzeja Kordulewskiego, który przedłożył stanowisko Burmistrza Nasielska oraz Rady Miejskiej w Nasielsku. Poniżej wypisujemy najważniejsze fragmenty wypowiedzi wiceministra, ale zachęcamy do wysłuchania całości wystąpienia z wczorajszej podkomisji stałej ds. transportu lotniczego.

💬O charakterze konsultacji:

"Strategiczne Studium Lokalizacyjne to dodatkowy, przedwstępny etap konsultacji przebiegów nowych inwestycji kolejowych. Po zakończeniu konsultacji SSL chcielibyśmy mieć uzgodnione korytarze transportowe, czyli pasy ziemi o szerokości kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu kilometrów, w ramach których gdzieś przebiegną linie kolejowe. (...) SSL nie jest projektem budowlanym, nie jest decyzją środowiskową – pokazuje hipotetyczne przykładowe przebiegi. (...) nie jest to ostateczny w żaden sposób przebieg, jest to pokazanie pewnych propozycji właśnie do dyskusji, do konsultacji, do tego, żeby na tym dodatkowym, przedwstępnym etapie inwestycji wyłapać opinie lokalnych społeczności, samorządów."

💬O konsultacjach z samorządami:

"Były latem tego roku konsultacje strategiczne. One faktycznie były ograniczone w swoim zasięgu, tzn. byli konsultowani interesariusze na poziomie województwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski i samorząd miasta będącego stolicą województwa. (...) Oddzielnie dla poszczególnych inwestycji (...) przyjdzie moment na konsultacje w gminach, będą przyjeżdżać nasi specjaliści, spotykać się i uzgadniać tak, żeby wypracować te optymalne przebiegi."

Przypominamy o trwających konsultacjach organizowanych przez CPK Sp. z o.o., o których więcej na naszej stronie internetowej:  https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/zachecamy-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-dot-inwestycji-cpk?fbclid=IwAR0W0tUoZiIVR7lIKU3UKEVcCbjMsJrmoQT42XzkxvXaolqBgODzbqGMTXQ

Wypowiedź pełnomocnika rządu ds. CPK dla RP Pana Marcina Horały i zastępcy Burmistrza Nasielska Pana Andrzeja Kordulewskiego