„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci

Pana
Józefa Zająca

Wieloletniego Naczelnika Miasta i Gminy Nasielsk oraz

Laureata Nagrody „Lew Nasielska” w 2014 r.


najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

 

 składają 
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki