Pani
Justynie Kurpiewskiej - Nerlo
Pracownikowi Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Taty

 3447875c8abcfe8e796

 

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady